سیاست یکی به میخ و یکی به نعل اصلاحات؛

پرچم داران فتنه ۸۸ در صف مدافعان سلامت انتخابات ۹۴/ آیا اصلاح طلبان به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا شده اند؟

در حالیکه بسیاری از اصلاح طلبان در سال ۸۸ بر طبل تقلب می کوبیدند، در حال حاضر به مدافعان سلامت انتخابات تبدیل شده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات