عضو فعال انجمن تحقیقات طب سنتی ایران تشریح کرد

علت‎ها و عوارض بی‎خوابی در افراد

عضو فعال انجمن تحقیقات طب سنتی ایران گفت: بی‎خوابی فکر و خیال را زایل کرده وکم‏ اشتهایى،کم‏ ذهنى و ضعف حافظه ایجاد مى‏‎کند و باعث ضعف، سستى و کوته‏ فکرى در طول روز مى‏‎شود.

آخرین اخبار

تبلیغات