بسیجیان همچنان ایثارگری می‌کنند

اهدای عضو جوان بسیجی مرگ مغزی به نیازمندان

اعضای جوان بسیجی‌ای که در مأموریت ایست و بازرسی در حال برقراری امنیت منطقه بود و یک خودرو وی را زیر گرفت، پس از تأیید مرگ مغزی، به نیازمندان اهدا می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات