بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا به قطب درمانی جنوب اصفهان تبدیل می‌شود

رئیس بیمارستان‌های شهرضا گفت: بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا تا سال ۱۴۰۴ به یک قطب تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین تجهیزات در جنوب استان اصفهان تبدیل می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات