معرفي تنها بيمارستان تخصصي جرقويه

معتمدي، مديريت بيمارستان تخصصي امام خميني(ره) نيک آباد جرقويه در گفتگو با خبرنگار اصفهان شرق به معرفي اين واحد درماني پرداخت.

آخرین اخبار

تبلیغات