صف‌های طولانی ‌در بیمارستان‌های شهرضا؛ مردم گرفتار کمبود پزشک شده‌اند

شهرضا با وجود مراکز درمانی و بیمارستانی مهجز با کمبود پزشکان عمومی و متخصص به ویژه در زمینه رادیولوژی و مغز و اعصاب روبه‌رو است و این موضوع مشکلاتی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات