مدیر گروه نورولوژی بیمارستان سینا عنوان کرد؛

تصور اشتباه مردم از بیمارستان ها/توصیه به بیماران غیر کرونایی

مدیر گروه نورولوژی بیمارستان سینا، گفت: مردم تصور می کنند بیمارستان ها پر شده از بیماران کرونایی و به همین علت پیگیر بیماری خود نمی شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات