مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

ویزیت بیماران تأمین اجتماعی از اسفندماه به‌ صورت الکترونیکی می‌شود

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: دفاتر درمانی تأمین اجتماعی در مراکز ملکی سازمان از اسفندماه سال جاری حذف و ویزیت بیماران به‌ صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات