معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛

افزایش بیماران بدحال کرونایی در بیمارستان ها

معاون درمان وزارت بهداشت، از افزایش میزان مراجعات بیماران بد حال کرونایی به بیمارستان ها خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات