سقوط بیل مکانیکی در قنات حسن آباد جرقویه

در عصر امروز بيل مكانيكي مشغول كار كردن در كنار قنات بود كه ناگهان در قنات فرو رفت.

آخرین اخبار

تبلیغات