نصف جهان همچنان در صدر بیشترین حوادث جاده‌ای ایران

مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: استان‌ اصفهان در صدر بیشترین حوادث جاده‌ای کشور است و در محورها نیز محور کرمان بردسیر بیشترین عملیات‌ رهاسازی صورت پذیرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات