با کودکی که هنگام غذا خوردن بهانه‌گیری می‌کند، چگونه رفتار کنیم؟

یک متخصص تغذیه معتقد است اگر فرزندتان ناگهان علاقه‌اش را به غذایی از دست داده و از خوردن آن امتناع می‌کند، نباید به او توجه کنید.

آخرین اخبار

تبلیغات