اصفهان؛‌ ميزبان جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

دبیر علمی بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از برگزاري جشنواره سراسری قرآن و عترت دبیر علمیکشور«20-23 آبان » در اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات