پایان چشم انتظاری پدر شهید پس از 373 ماه

عباس بیدرام پدر شهید بزرگوار حسین بیدرام از فرماندهان و شهدای دفاع مقدس راه آسمان را به جان نظر کرده و به فرزند شهید خود پیوست.

آخرین اخبار

تبلیغات