خواب آخر روز خواب مرگ است

خواب آخر روز خواب مرگ است. همچنین، خواب بعد از ناهار افراد را از فعالیت می‌اندازد و خواب روز فراموشی می‌آورد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

فلسفه بیداری در شب‌های قدر بیداری فکر انسان است

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان بیداری شب‌های قدر را برای بیداری فکر انسان در طول سال خواند و گفت: رشد فکری و بصیرت از اهداف شب‌های قدر است.

آخرین اخبار

تبلیغات