یافته های پژوهشی نشان می دهد؛

تاثیر رژیم غذایی در بروز بیخوابی زنان

مطالعه محققان بر روی زنان بالای ۵۰ سال نشان می دهد رژیم غذایی نقش بسیار محتملی بر اختلال خواب این افراد دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات