رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان

۳۰۰ هکتار از روستاهای استان اصفهان به همت بسیج سازندگی بیابان‌زدایی شد

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه بیابان زدایی در سطح ۳۰۰ هکتار از استان اصفهان در روستاهای فساران و پروانه خبر داد و گفت: در حال حاضر این ۳۰۰ هکتار در مراحل پایانی آبیاری قرار دارد.

رئیس بسیج سازندگی اصفهان خبر داد:

بیابان‌زدایی ۱۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی اصفهان توسط بسیج سازندگی

رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به تجربه سازمان بسیج سازندگی استان در عرصه بیابان‌زدایی گفت: ۱۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان توسط این سازمان بیابان‌زدایی می‌شود.

استاندار اصفهان:

مراکز تحقیقات بیابان‌زدایی در اصفهان با مشارکت دانشگاه‌ها ایجاد شود

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی گفت: باید مراکز تحقیقات بیابان‌زدایی و مرکز تحقیقات اعتیاد در استان اصفهان با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایجاد شود.

آخرین اخبار

تبلیغات