مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

لزوم جلوگیری از توسعه بیابان‌زایی در شرق اصفهان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 300 هزار هکتار از اراضی استان اصفهان به منظور مقابله با بیابانزایی در سال‌های گذشته نهال کاری شده است.

تا ۱۰ سال آینده کشور از نیمه خشک به خشک تبدیل می‌شود

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز خشکی زاینده رود سبب بیکار شدن کشاورزان، مشکلات زیست محیطی و اخلاقی و ایران وارد خشکی ۳۰ ساله شده و اگر به فکر نباشیم ایران تا ۱۰ سال آینده خشک شده و منابع طبیعی آن به کلی نابوده می‌شود.

مدیرکل محیط‌ زیست اصفهان هشدار داد:

پیشروی بیابان در شرق اصفهان

مدیرکل سازمان حفاظت محیط ‌زیست استان اصفهان از وجود غیرقانونی 60 درصد صنایع اصفهان در شعاع 50 کیلومتری شهر خبر داد و نسبت به وجود یک‌میلیون هکتار کانون بحران‌زای فرسایش بادی و پیشروی بیابان در شرق اصفهان هشدار داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

30 درصد استان اصفهان بیابان است/کمیته تأمین آب کشاورزی در استانداری تشکیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 30 درصد استان اصفهان بیابان است، گفت: کمیته تأمین آب کشاورزی در استانداری تشکیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات