رئيس بيمارستان سوانح و سوختگي مطرح كرد:

بهترين راه براي كاهش عوارض اسيدپاشي “آب” است

رييس بيمارستان سوانح سوختگي اصفهان گفت: شستسوي ناحيه آسيب ديده با آب بهترين راه‌حل براي به حداقل رساندن عوارض حاصل از اسيد است.

آخرین اخبار

تبلیغات