بوی بهار مسکن را از خواب زمستانی بیدار نکرد

بوی عید و رسیدن سال نو باعث شده است تا تحرک در برخی از حرفه ها ایجاد شود و بازار صنوف داغ داغ شود اما مسکن که سالهای گذشته با نزدیکی به عید رونقی دیگری داشت و برخی از افراد در تدارک خرید خانه برای اغاز سال جدید بودند امسال از خواب زمستانی بیدار نشده است و خرید و فروش بسیار کاهش داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات