فاصله هایی که روز به روز عمیق تر می شود

تلفن همراه ، یارِغارِ همه / همراهی که از اول بودن نیز فراتر رفت

استفاده گسترده اقشار مختلف مردم از گوشی های تلفن همراه و اتلاف وقت در فضای مجازی به یکی از بحران های جامعه امروز ما تبدیل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات