سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری

متقاضیان خرید ملک در بافت ناکارآمد شهری وام دریافت می‌کنند

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: صندوق مسکن یکم وام عادی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هیچ فرمول خاصی ندارد و با سود هشت درصد واقعی است که برای متقاضیان خرید ملک در بافت‌های ناکارآمد شهری در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات