معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور:

باید خود را برای کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ آماده کنیم/ طرح جدیدی را کلنگ نمی‌زنیم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: باید خود را برای کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ آماده کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات