نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد؛

آلودگی هوا سلامت کلیه ها را تهدید می کند

جدا از افزایش ریسک مشکلات تنفسی، آلودگی هوا سلامت کلیه ها را هم به خطر می اندازد.

راهکارهای مهم حفظ سلامت قلب و کلیه ها

تحقیقات جدید پزشکی نشان می دهد مراقبت از قلب به حفظ سلامت کلیه ها نیز کمک می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات