نماینده مردم اصفهان

می‌توان یک تونل آب به زاینده رود برگرداند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بهینه‌سازی الگوی مصرف در شرب، صنعت و کشاورزی و احیای رژیم حقوقی آب زاینده‌رود را دو روش مقابله با بحران آب اصفهان دانست و گفت: با استفاده از این دو روش می‌توان به اندازه یک تونل آب به زاینده‌رود برگردانیم.

آخرین اخبار

تبلیغات