معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

خرید بیش از 15 هزار تن گندم توسط سازمان تعاون روستایی اصفهان

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: تاکنون بیش از 15 هزار تن گندم توسط مراکز خرید سازمان تعاون روستای استان اصفهان خریداری شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات