مدیر امور عشایر جرقویه خبر داد:

اعزام 125 نفر از عشایر استان به مشهد مقدس

مدیر امور عشایر جرقویه گفت: برنامه های تبلیغی و فرهنگی در سفر مشهد مقدس از برنامه های هدفمند در اعزام عشایر به پایتخت معنوی کشور می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات