دهیار شاهتور خبر داد:

بهسازی زهکش های روستای شاهتور انجام شد

با توجه به مشکل شدید آبگرفتگی معابر روستای امام زاده عبدالعزیز(شاهتور) دهیاری و شورای اسلامی این روستا بر آن شدند تا گامی بزرگ جهت حل این معضل بردارد.

آخرین اخبار

تبلیغات