معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی غیرقانونی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همه ساله تعرفه های پزشکی ازسوی هیأت دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، اما در سال جاری هنوز این اقدام صورت نگرفته است و افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی غیرقانونی است.

آخرین اخبار

تبلیغات