عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

موافق بازگشت قلیان‌ها هستم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: با بازگشت قلیان‌ها موافقم و راه مقابله با دخانیات را گرفتن مالیات و فرهنگ‌سازی می‌دانم.

آخرین اخبار

تبلیغات