تکرار/ وزیر بهداشت در اصفهان:

وزارت راه ۲۸ مرکز درمانی تا پایان امسال به وزارت بهداشت تحویل می‌دهد

وزیر بهداشت در اصفهان با اشاره به اینکه ۲۸ مرکز درمانی تا پایان سال از وزارت راه و شهرسازی، تحویل وزارت بهداشت می‌شود، گفت: این مراکز درمانی نیازمند ۲ هزار نفر نیرو هستند که امیدواریم معاونت راهبردی رئیس جمهور این نیروها را تأمین کند.

آخرین اخبار

تبلیغات