گزارشی از چالش دود و ریه با تصمیم‌های ساعتی

طعم تنباکو و زور زغال؛ مافیایی که ممنوعیت قلیان را دود کرد

طرح ممنوعیت سرو قلیان در اصفهان در ادامه طرح کشوری ممنوعیت سرو دخانیات در اماکن عمومی است؛ طرحی که قرار بود تا پایان سال 95، قلیان را از سطح کشور جمع کند اما پس از مدت کوتاهی، اجرای آن در برخی شهرها نیز متوقف شد.

در روزهای آلوده شهروندان نیاز به محدودیت‌های جدی‌تری دارند

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مرکز بهداشت محیط استان اصفهان همه توصیه‌های لازم و شرایط و ضوابط در خصوص آلودگی هوای روزهای گذشته به کمیته آلودگی هوا ارسال کرده است، اما تصمیم گیرنده نهایی این کمیته است.

به مناسبت روز جهانی بهداشت و سلامت

به هیچ وجه از آب قنوات استفاده ننمایید

مسئول بهداشت محیط مرکز درمانی بهداشتی شهر حسن آباد گفت: شعار روز جهانی بهداشت موجودات کوچک، تهدیدات بزرگ می باشد و در این راستا می بایست برای جلوگیری از انتشار و افزایش ناقلین در محیط، بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات