درخواست مظلومی برای پایان ممنوع‌التصویری ضیا

او همچنین با اشاره به فحاشی‌هایی که هو‌اد‌ا‌ران استقلال علیه علی ضیا انجام دادند، گفت: از هو‌اد‌ا‌ران استقلال می‌خواهم دیگر به این موضوع پایان دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات