امام جمعه ورزنه:

فرصت شب های قدر فرصت طلایی است که باید با عبادت خود را به معبود نزدیک کنیم

حجت الاسلام شا محمدی : فرصت شب های قدر فرصت طلایی است که باید با بهترین برنامه عبادت خودرا به معبود نزدیک کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات