بهارستان؛

مجلس دهم، ایستگاه اول

نمایندگان که صرف نظر از گرایش های سیاسی، قریب به اتفاقشان در تبلیغات انتخاباتی خود بر داشتن برنامه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید داشتند؛ اکنون فرصتی به دست آورده اند تا وعده های خود را محقق سازند.

وعده‌های 100 روزه دولت چه شد؟!

مردم واقعا منتظر هستند با رفع تحریم‌ها شاهد معجزه اقتصادی‌ای که دولت روحانی 3 سال وعده آن را داده است باشند. با این حال پس از حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها پالس‌ها و نجواهایی از طرف دولت به گوش می‌رسد که نگران‌کننده است و گویا با رفع تحریم‌ها نیز نباید منتظر بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات