کارشناسان تغذیه توصیه می کنند؛

فواید روغن کنجد در بهبود سلامت انسان

به گفته محققان، فرآورده های کنجد به خصوص روغن کنجد دارای تاثیر قابل توجهی بر فشار اکسایشی است و موجب بهبود سلامت انسان می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات