مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

بهای بلیت سینما همچنان 10 هزار تومان است

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: در حالی که بهای بلیت سینما در کشور 12 هزار تومان است، در اصفهان با قیمت 10 هزار تومان محاسبه می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات