بهانه‌های تک فرزندی؛ از مشکل‌های اقتصادی تا روش زندگی نوین

زمزمه‌های بسیاری در خصوص کاهش جمعیت در جامعه ایرانی و شهرستان شهرضا در سال‌های اخیر شنیده شده و پیشروی جمعیت به سمت سالخوردگی به‌عنوان زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات