تاملی کوتاه در احوالات زنان بهارستان‌نشین/ افتخار دبیری کمیسیون‌های تخصصی برای زنان/ هشدار نسبت به تهرانیزه شدن مشکلات زنان

حضور زنان در هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و پست های مدیریتی و اجرایی حضوری مغتنم است که می تواند در رفع مسائل زنان موثر واقع شود. اما نکاتی چند همواره در جار و جنجال و حواشی ناشی از این حضور فراموش می شود که بدون آنها تحقق رسیدگی به مسائل زنان امری ناقص و مقطعی خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات