خداحافظی با گاوخونی قطعی است!

در زمانی که تالاب بین‌المللی گاوخونی در مرکز کشور در شرف خشکی کامل بوده و با پیامدهای متعدد ناشی از آن همچون تبدیل تالاب به کانون بزرگ تولید ریزگرد مواجه است….

آخرین اخبار

تبلیغات