گزارش؛

شکوه لشکر ایمان و عشق

روز موعود از راه رسید و کاروان‌های عاشق با پای پیاده از نقاط دور و نزدیک جهان خود را به بارگاه دوست رساندند. عاشقانی که بعد از گذشت 1400 سال آمده‌اند تا به ندای تاریخی «هل من ناصر ینصرنی» حسین، پاسخ گویند.

آخرین اخبار

تبلیغات