استاد حوزه و دانشگاه اصفهان گفت:

نهضت امام خمینی(ره) جهان را بیدار کرد/ امام مقبولیت عمومی داشت

استاد حوزه و دانشگاه اصفهان گفت: نهضت امام خمینی(ره) منجر به تشکیل انقلاب اسلامی و مایه بیداری جهان شد.

آخرین اخبار

تبلیغات