رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

دومین کارآفرینی هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: دومین رویداد کارآفرینی هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات از امروز به مدت چهار روز در اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان:

۱۰ هزار واحد صنعتی اصفهان ملزم به جذب نخبگان استان می‌شوند

استاندار اصفهان گفت: ایجاد ارتباط منطقی و مستمر بین نخبگان و واحدهایی که دارای مشکلات هستند، از وظایف مهم مدیریت استان اصفهان به شمار می‌‎رود و ۱۰ هزار واحد صنعتی نسبت به ملزم به جذب نخبگان استان می‌شوند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

فرصت حضور نخبگان اصفهان در عرصه‌های درآمدزائی فراهم می‌شود

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: اما بخش بزرگی از مشکلات نخبگان در نظام نوآوری از مسائل فرهنگی نشأت گرفته که فرصت حضور نخبگان اصفهان در عرصه‌های درآمدزائی باید فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان خبر داد

رونمایی از نخستین شبکه مهارتی کشور در اصفهان

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان می‌توانیم نخبگان صنعتی را معرفی کنیم، گفت: چنانچه بتوانیم پژوهشگر و نخبه صنعتی تربیت کنیم، بسیاری از بارهای تصدی‌گری از روی دوش دولت برداشته می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

استان اصفهان دومین استان برتر در تعداد نخبگان کشور است

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: استان اصفهان با تحت پوشش داشتن یک‌هزار و 200 نخبه دومین استان دارای بیشترین نخبه در کشور پس از تهران است.

آخرین اخبار

تبلیغات