مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر:

واقعه غدیر در 100 نقطه کشور بازسازی می‌شود

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی غدیر گفت: بازسازی واقعه غدیر در 100 نقطه کشور اجرا می‌شود که مردم هدایت و نظارت این برنامه را بر عهده دارند که امیدواریم در این مسیر مقدس گامی اندک برداریم.

آخرین اخبار

تبلیغات