ردپای دلالان در بازار ميوه/

جيب‌هاي گشادی که از میوه کشاورزان پرپول مي‌شود

ميوه با قيمت نسبتا پاييني از کشاورز خريداری مي شود، اما آنچه که به دست مصرف کننده مي رسد، معمولا قيمتي چند برابر قيمت اوليه است؛ اين موضوع از واقعيت تلخ ديروز، امروز و احتمالا فردای جيب کشاورزان و مصرف کنندگاني حکايت مي کند، که سال هاست به دست عده ای دلال خالي مي شود؛ سودجوياني که در بازار پر رونق ميوه، بي زحمت و بي ماليات، سودهای کلان و ميلياردی به دست مي آورند و به راحتي حق و حقوق کشاورزان زحمتکش و مصرف کنندگان را زير پا لگد مي کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات