هر ایرانی در تعطیلات چند لیتر سوخت سوزاند؟

بیش از دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در تعطیلات نوروزی امسال سوخت تا سرانه مصرف سوخت نوروزی هر ایرانی به بیش از ۳۰ لیتر برسد.

آخرین اخبار

تبلیغات