تناقض در اظهارات مدیران نفتی؛

بنزین وارداتی یورو ۴ بوده اما عرضه از نوع «بنزین معمولی»است!

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته بود بنزین وارداتی دارای استاندارد یورو ۴ است، اما یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش اذعان کرد بنزین معمولی در کشور عرضه می‌شود.

کشمکش‌های بنزین در کشور/

پشت پرده وابسته کردن کشور به بنزین وارداتی/سوءاستفاده از بنزین وارداتی

متاسفانه با گذشت کمتر از2 سال افتخارخودکفایی و اتکا به داخل در زمینه تولید بنزین دوباره به روال قبل برگشت و وابستگی به واردات بنزین افزایش یافته است، منافع شخصی و سیاسی افراد و…

آخرین اخبار

تبلیغات