رئیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان:

گفتمان‌سازی اقتصادی مقاومتی در مساجد استان اصفهان انجام می‌شود

رئیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، باید برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفتمان‌سازی را در مساجد انجام دهیم تا مردم نسبت به اقتصاد مقاومتی آگاهی پیدا کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات