شریعتی:

نیمی از مردم شرق اصفهان امکان استفاده از تلفن همراه را ندارند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گفت: نیمی از مردم شرق اصفهان امکان استفاده از تلفن همراه را ندارند و در این راستا ضروری است شهرداری اصفهان همکاری لازم را برای ساماندهی این خطوط ارتباطی داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات