نماینده مردم اصفهان درمجلس:

سال 94 بیشترین حمایت مالی از عشایر انجام می شود/ محیط زیست موظف به پرداخت حقوق عشایر رانده شده از کلاه قاضی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: باید فشارها از عشایر برداشته شود و مجموعه دست اندرکاران امور عشایر باید کمک کنند تا بار از دوش عشایر برداشته شود.

آخرین اخبار

تبلیغات